sociva

KONTAKTNA SOČIVA   

Jasan vid se može postići i pomoću kontaktnih sočiva. S obzirom na to da nam je vaš komfor na prvom mestu, u ponudi imamo sve vrste mekih kontaktnih sočiva . Asortiman sadrži sferna sočiva, torična sočiva za korekciju astigmatizma, multifokalna sočiva za presbiopiju ili sočiva u boji sa ili bez dioptrije za dnevnu, mesečnu ili tromesečnu izmenu. Odredjena sočiva možete dobiti već sutradan, dok je za neka potreban malo duži vremenski period.

Prednosti kontaktinih sočiva su višestruke. Sočivo naleže na rožnjaču oka čime se dobija šire vidno polje. Ukoliko postoji velika razlika u dioptriji izmedju oba oka, kontaktna sočiva daju bolju oštrinu vida. Izuzetno mogu biti korisna za ljude koji se bave sportom. Obavezno je napomenuti da se mora obratiti pažnja na higijenu odnosno održavanje sočiva.

Izbor kontaktnih sočiva je danas veoma bogat i raznovrstan. Kontaktna sočiva mogu biti klasifikovana po: tipu materijala od kojih su napravljena, razlogu-indikaciji nošenja, sadržaju vode, nošenju i vremenu potrebnom za njihovu zamenu, dizajnu, načinu proizvodnje,  propustljivosti za kiseonik, boji i dužini nošenja. Najpoznatija klasifikacija kontaktnih sočiva je ona po vrsti – tipu materijala od kojih su napravljena:

•    Tvrda gas nepropusna – Hard (PMMA) CL
•    Tvrda gas propusna – Rigid gas permeable (RGP) CL
•    Meka – hydrogel (HEMA ) CL
•    Hibridna – Hybrid CL

 

plastična stakla

DIOPTRIJSKA STAKLA

Nakon što smo vam pomogli u odabiru dioptrijskog rama preporučićemo vam idealna dioptrijska stakla za vaše potrebe. U ponudi imamo dioptrijska stakla brenda OKM kao i različitih domaćih proizvođača.

Pomoću širokog izbora lagerskih standardnih sočiva nije potrebno čekanje da stakla stignu u radionicu već mogu biti u kratkom vremenskom periodu završene.

U ponudi imamo sve vrste monofokalnih i bifokalnih stakala, kao i progresivna tj multifokala stakla. Takođe, kod nas možete izabrati sve vrste zaštitnih stakala, foto osetljiva, kao i visoke indekse tanjenja.

  • Klasična monofokalna sočiva
  • InLogic progresivna sočiva. Progresivna površina je na unutrašnjoj strani sočiva, zakrivljenosti u delu za daljinu su atorične. Pomicanjem progresivne zakrivljenosti na unutrašnju stranu sočiva, raširila su se polja za daljinu, blizinu i kanal progresiva, smanjile su se optičke aberacije.
  • Astoric unutrašnja asferična i atorična sočiva, gde je svaki meridijan cilindra asferičan. Rezultat je poboljšana oštrina i mnogo šira optička aktivnost, jer su optičke aberacije izbegnute.
  • AsSport unutrašnja asferična i atorična sočiva sa većim baznim krivinama, gde je svaki meridijan cilindra asferičan. Rezultat je poboljšana oštrina i mnogo šira optička aktivnost, jer su optičke aberacije izbegnute.

zaštitini slojevi

ZAŠTITINI SLOJEVI

HC – Hard Coat
Tvrdi sloj se nanosi na organska sočiva i ima funkciju da organsko sočivo učini otpornijim na površinska oštećenja. Nanošenjem tvrdog sloja organska sočiva zadržavaju sve svoje bitne karakteristike, kao što su težina, manja upadljivost… Nakon tvrdog sloja moguće je naneti i dodatne slojeve, ali nije moguće bojenje.
HMC – Hard Multi Coat
HMC predstavlja skup slojeva različitih fizičkih, mehančkih i optičkih svojstava, koji se nanose sa obe strane sočiva. Sočiva sa HMC slojem pružaju bolji i jasniji vid, smanjuju blještanje i refleksiju, smanjuju zamor očiju (naročito prilikom vožnje ili rada na računaru) i pružaju korisniku lepši estetski izgled očiju.
STC – Super Top Coat
Pored standardnog HMC sloja, obogatili smo našu ponudu sa novim naprednim zaštitnim slojem Super Top Cout-om. Pored navedenih prednosti koje imaju stakla sa HMC-om, STC sprečava prljanje i mašćenje dioptrijskih sočiva, te omogućava njihovo lakše čišćenje i održavanje.

monofokalna i bifokalna stakla

MONOFOKALNA I BIFOKALNA STAKLA

Monofokalna stakla čitavom svojom površinom i jednakom snagom prelamaju i fokusiraju sliku u jednu žarišnu daljinu.Sa monofokalnim staklima se uspešno koriguju refrakcione greške optičkog sistema oka na sve udaljenosti do 40-e godine života.Pojavom “staračke dalekovidnosti” sa monofokalnim staklima se oštrina vida može korigovati samo na jednu određenu daljinu što za sobom povlači stalno skidanje ili menjanje naočara.
BIFOKALNA STAKLA
Bifokalne naočare su rešenje za osobe kojima je potrebna optimalna ravnoteža izmedju vida na blizinu i vida na daljinu. Bifokalne naočare imaju dve žižne daljine, jedna omogućava nosiocu da jasno vidi predmete u daljini, a druga da se usredsredi na predmete u blizini, kao što su knjiga, novine.

foto osetljiva stakla

FOTO OSETLJIVA STAKLA

Foto gray stakla menjaju boju ( u braon ili sivo) usled izlaganja naočara spoljnoj svetlosti . Stepen zatamljenosti foto gray stakala zavisi od spoljnih uslova (intenzivna promena boje i usled jake refleksije od snežnih površina u zimskim uslovima).Novija generacija fotogray-a, foto transition se razlikuje od standarnog fotogray-a u intenzitetu boje i brzini promene boje (prilikom prelaska iz zatvorenog u otvoreni prostor, i obrnuto).
Obezbeđuju potpunu UV zaštitu oka.